Misyon & Vizyon


Misyonumuz

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun misyonu; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, eğitim aldıkları alanlarda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve beceri sahibi, düşünme ve çözümleme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, kendine güvenen, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, kendisini günün değişen şartlarına göre yeniden yapılandırabilme becerisine sahip, ailelerine, topluma ve ülkesine karşı sorumlu bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun vizyonu, eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdürdüğü tüm alanlarda, ulusal ve uluslar arası düzeyde, yeniliklerin öncüsü olan, bilim, kültür ve sanat merkezi bir kurum olmaktır.Web Sorumlusu : Derviş ÜSTÜNER dervis.ustuner@balikesir.edu.tr