Müdür Mesajı


Sevgili Öğrencilerimiz,

Gelişen ülkemizin vasıflı eleman ihtiyacı her platformda dile getirilmektedir. Zaten bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir. İnsan kaynakları Ofisleri ve işverenler, mesleki olarak donanımlı, teorik bilgileri yeterli, kişiliği ve sorumluluk duygusu gelişmiş, etik değerlere sahip,  işyerinin ihtiyaçlarına göre donatılmış bireylerin istihdamda şanslarının daha yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Bu ise iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilir. Ülkemizde istihdamın sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesinde bu insan gücünün yüksek nitelikli olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere seçtikleri alanda teorik ve uygulamalı bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirecek özellikte kurumlardan biri de Meslek Yüksekokullarıdır.

Bilgi toplumunda ve globalleşen dünyada, teknolojilerin, tekniklerin, sistemlerin, işlerin, işletmelerin ve mesleklerin hızla geliştiği bir dünyada yaşamaktayız. Günümüzde ve gelecekte gerek firmalar ve gerekse insanlar açısından bu değişime dayanıklı olmak için yenilik, esneklik, takip, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Sizlere bu nitelikleri kazandırmak anlayışı içinde mesleki eğitimi destekleyen profesyonel öğretim elemanlarının yanında, seçkin akademik öğretim kadrosundan oluşan uzman öğretim elemanlarıyla eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzun kuruluş amacı ve eğitim felsefesi, hayata umutla bağlanan, ailelerine ve ülkelerine faydalı olma davası taşıyan gençlerin, mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar verecek akademik bir ortam oluşturmaktır. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bu gelişimin altyapısı kazandırılarak, diğer meslek yüksekokulu mezunlarından hatta bazı lisans mezunlarından önde hayata başlamaları sağlanmaları amaçlanmıştır.

         Değerli öğrencilerimiz eğitim ve meslek yaşamınız süresince birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, sizlere sonsuz başarılar diliyor ve her zaman benim ve ekibimin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.


Web Sorumlusu : Derviş ÜSTÜNER dervis.ustuner@balikesir.edu.tr