Prof. Dr. Oktay ARSLAN

Biyokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: oktay
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: ucakir
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: mdogan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Derya KARA FISHER

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: dkara
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Halil GÜLER

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: hguler
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Hilmi NAMLI

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: hnamli
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: azizoglu
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU (Bölüm Başkanı)

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: nnuri
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: ozkan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Figen KURTULUŞ

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: fdemiral
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Taner TANRISEVER

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: taner
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Prof. Dr. Sema BAĞDAT

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: sbagdat
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Baki ÇİÇEK

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: bcicek
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Nahit GENÇER

Biyokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: ngencer
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Yasemin TURHAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: yozdemir
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Onur TURHAN

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: oturhan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Seda BEYAZ

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: sedacan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Cennet KARADAŞ

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: karadas
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Semra IŞIK

Biyokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: semra
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ

Fizikokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: pturan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Funda YÜKRÜK

Biyokimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: fundayukruk@gmail.com
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Feyzullah TOKAY

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: feyzullahtokay
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Doç. Dr. Çiğdem HOPA

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: cigdem
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Dr. Öğr. Üyesi Berna BÜLBÜL

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: bernabulbul
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: agumus
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Araş. Gör. Dr. Sema ÇARIKÇI

Organik Kimya Anabilim Dalı

Telefon:
E-Posta: carikci
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Web)

Web Sorumlusu : Kimya Bölümü Web Sorumlusu kimya@balikesir.edu.tr