• TARİHÇE

  Balıkesir Meslek Yüksekokulunda, Maden Programı olarak 1989 yılında eğitim-öğretime başlanmıştır. Maden Teknolojisi Programı maden arama, üretme ve zenginleştirme çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip işçi, yönetici ve mühendis arasında kalifiye eleman yetiştirmektedir. Ayrıca maden ve madencilik ile ilgili her konuda çalışabilecek, teknik anlamda rekabetçi ve iyi eğitim almış, takım çalışması yeteneklerine sahip, kariyerleri boyunca teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek, yanı sıra çevreye duyarlı Maden Teknolojisi Teknikerleri yetiştirmektedir. Maden Programı 2011 yılından itibaren Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümüne bağlı Maden Teknolojisi programı olarak devam etmektedir.

  VİZYON

  Evrensel bilim ilkeleri ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknolojik birikime sahip ön lisans eğitim-öğretimi vermek, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir bölüm olmak. Madencilik konusunda günümüz teknolojisine göre yeterli bilgi donanımına sahip, ülke kalkınmasına katkı sağlayan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çaba içerisinde olan, ülkesine ve insanlığa yararlı teknik elemanlar yetiştirmektir.

  MİSYON

  Bölüm olarak amacımız, çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, madencilik sektörünün gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir. Önlisans düzeyinde olan maden teknolojisi programı, günün gerektirdiği modern imkânlara göre mesleki konularda eğitim vermek, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş, değerlendirme, çözümleme ve uygulama becerisi kazanmış, üretim tekniklerini uygulatabilen;  mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı,   bilimsel düşünce gücüne ve  geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, bir “MADEN TEKNİKERLİĞİ” bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip teknik eleman yetiştirmektir.    

  İSTİHDAM OLANAKLARI

  Maden bölümünden mezun olan öğrenciler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi kömür, metal ve mermer işletmeleri, çimento sanayii, seramik sanayii, metalurji tesisleri gibi özel madencilik kuruluşlarında da görev alabilmektedirler.

  PROGRAM HAKKINDA

  Maden Bölümü 1989 yılında Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Çağış Kampüsü'nde yer alan bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölümümüzün başlıca eğitim felsefesi, konularında uzmanlaşmış iyi bir akademik kadro ile mesleğin genel terminolojisini, temel bilgilerini öğretip, gelişen teknolojilere ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırma, öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip, teknik olarak nitelikli; sorumluluk alabilen ve profesyonellik bilincine sahip maden teknikeri yetiştirmektir. Madenleri ve Madenciliği Tanıtma Topluluğunun çeşitli etkinlikleri olmakta, imkanlar dahilinde laboratuvar uygulamaları, konferanslar  ve teknik geziler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz ile ilgilenip samimi  ilişki kurabilen ve mezuniyet sonrası da iletişimi koruyan  bir kadro ile en iyi şekilde eğitim öğretim sürdürülmektedir. 


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr