• Programın amacı;  öğrencilerin maliye konusundaki bilgilere ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. Böylece, edinilen bilgilerin pratiğe dönüştürülebilmesi mümkün olacaktır. Bölümümüzün temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için bölümümüz ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaştırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve ders materyali kullanılmaktadır.


  Adres
  İİBF Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  +90.266.249 65 35 / 249 04 64
  Faks
  +90 266 249 34 14
  E-Posta
  bauiibf


Web Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.Aysun YILMAZTÜRK aysunyilmazturk@gmail.com