• Bölüm Sayfası ve Duyurular için tıklayınız. http://matematik.balikesir.edu.tr/

  Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1993-1994 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde 1. Öğretim lisans eğitiminin yanında yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bölümde 10 Profesör, 2 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi ile 5 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm öğretim üyesi kadrosu tarafından

  • Cebir ve Sayılar Teorisi
   Geometri
   Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
   Topoloji
   Uygulamalı Matematik
   Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

  anabilim dallarında ulusal ve uluslar arası nitelikte çok sayıda araştırma yürütülmektedir. 2000-2017 yılları arasında Web of Science veri tabanında bölüm öğretim üyelerine ait 164 çalışma yer almaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerindeki öğrencilerimize lisans ve lisansüstü seviyede gerekli olan Matematik desteği sağlanmaktadır. Bölümümüzde 412 lisans ve 86 lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

  Lisans eğitiminde öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi Matematiğin anabilim dallarında yüksek düzeyde temel Matematik bilgisi ile donatıp, bu bilgiler ışığında, bu öğrencilere, daha farklı içeriğe sahip bilgileri anlama ve muhakeme yapma yeteneğini kazandırmaktır. Böylece, soyut düşünme ve Matematiksel analiz yapabilme yeteneği kazanmış öğrencilerimizle beraber, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecek bireyleri yetiştiren bir bölüm haline gelmektir. Lisansüstü eğitimde öncelikli hedefimiz öğrencilerimize lisansüstü konularda bağımsız çalışma ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunup, üst düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek bireyleri yetiştirmektir.

  '' Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister. Pekinlik ise en mükemmel şekli ile matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır.''

  M. Kemal Atatürk


  Adres
  Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  + 90 266 612 10 00
  Faks
  +90 266 612 12 15
  E-Posta
  fef


Web Sorumlusu : Şaban GÜVENÇ sguvenc@balikesir.edu.tr