İdari Kadro


Ad Soyad                          Ünvanı                         Görevi                               Dahili Tel              E-Posta

Hasan ZENGİN            Fakülte Sekreteri         Fakülte Sekreteri                           5506   hzengin@balikesir.edu.tr

Mehtap KÖPRÜLÜ      Bilgisayar İşletmeni     Yazı İşl.- Evrak Kayıt - Personel     4309   mehtapkoprulu@balikesir.edu.tr

Nevzat AÇIL                Bilgisayar İşletmeni     Mali İşler - Taşınır Kayıt Yetkilisi  5507   nevzatacil@balikesir.edu.tr

Fatma KÖSEER           Memur                         Özel Kalem-Personel-Yazı İşleri    5504   koseer@balikesir.edu.tr

İ. Murat KAYA             Memur                          Öğrenci İşleri                               4302    murat.kaya@balikesir.edu.tr

 


Web Sorumlusu : Elif ALKILINÇ elif.alkilinc@balikesir.edu.tr