Misyon & Vizyon


Mimarlık Fakültesi Misyonu

Fakültemiz Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip Mimarlar yetiştirmek; kendi alanlarında yapacağı bilimsel araştırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar oluşturacak eğitim ve araştırma ortamını oluşturmaktadır.

 

Mimarlık Fakültesi Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde Mimarlık Fakülteleri arasında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda önder ve etkin konumda olmaktır.


Web Sorumlusu : Elif ALKILINÇ elif.alkilinc@balikesir.edu.tr