•  

  2013 yılında YÖK’ün verdiği izinle açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, bu alanda nitelikli elemanlar yetiştirmeyi, moleküler biyoloji ve genetik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmeyi, ülkemizin moleküler ve genetik çalışmalar sahasında uluslararası arenada yerini almasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2013 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adına Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuarı Kurulması” başlıklı projemiz kabul edilmiştir. Üniversitemizin ve bu projenin bize sağladığı önemli imkanlarla; öğrencilerimize en üst düzeyde eğitim ve araştırma imkanlarının sunulması amacı ile son derece modern teknik altyapı ile hazırlanan 4 adet öğrenci ve 13 adet araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümümüzde 2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Doktoralı Öğretim Üyesi olmak üzere, kendi alanlarında deneyim sahibi olan toplam 6 öğretim üyesi ile 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

  Lisans programının ilk yılı ağırlıklı olarak biyoloji, kimya, bilgisayar uygulamaları, matematik gibi temel derslerden oluşmaktadır. Sonraki yıllarda ise moleküler biyoloji teknikleri, biyokimya, temel genetik, hüce biyolojisi gibi zorunlu derslerle birlikte kanser biyolojisi, genetik toksikoloji, kök hücre biyolojisi, proteomik ve genomik gibi özel alanlarda seçmeli dersler de sunulmaktadır.

  Erasmus programı kapsamında Avrupa üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile öğrenci değişimi planmaktadır, bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, bölümümüz Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans eğitimi de vermektedir.

  Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler. Buna ek olarak; mezunlar, devlet sektöründe; bakanlıklar, araştırma enstitülerinde ve Kamu İktisadi Teşekkülleri bünyesinde devlet kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde; ilaç ve gıda endüstrilerinde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev almaktadırlar. Tıp sektöründe; hastanelerde, özel tahlil laboratuarlarında, kriminal laboratuarlarında, özel kuruluşların AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında ve tüp bebek ünitelerinde aranan elemanlardır. Tıp ve Biyoloji alanında ithalat ve ihracat yapan özel şirketlerde satış temsilcisi ve teknik danışman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda gelecekte kök hücre gibi yeni sektörlerin gelişmesi ile daha geniş bir iş imkanından da yararlanabileceklerdir.

   

   

   

   


  Adres
  Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  + 90 266 612 10 00
  Faks
  +90 266 612 12 15
  E-Posta
  fef


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr