Prof. Dr. Feray KÖÇKAR

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/4304
E-Posta: fkockar
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Prof. Dr. Serap DOĞAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/4303
E-Posta: sdogan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Doç. Dr. Serap UZUNOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/1322
E-Posta: beyaztas
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Doç. Dr. Hatice YILDIRIM

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/1122
E-Posta: hbozkurt
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Dr. Öğr. Üyesi Selma ÇELEN YÜCETÜRK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/1321
E-Posta: scelen
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/1323
E-Posta: saydogan
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Araş. Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/4309
E-Posta: nelinhacioglu
Akademik Bilgileri

Arş. Gör. Begümhan YILMAZ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Telefon: 266-6121000/1306
E-Posta: begumhanyilmaz
Akademik Bilgileri
Özgeçmiş (Belge)

Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr