Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Feray KOÇKAR

Büro:304

Tel:02666121000-4304

E-mail: fkockar@balikesir.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Hatice YILDIRIM

Büro: 122

Tel: 02666121000-1122

E-mail: hbozkurt@balikesir.edu.tr

 

Bölüm Sekreteri

Serpil Sunar

Büro :510

Tel :02666121000-4510

E-mail: serpilsunar@balikesir.edu.tr


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Dr. Nelin HACIOĞLU nelinhacioglu@balikesir.edu.tr