• TARİHÇE

  1976 yılında öğrenime başlayan okulumuzun ilk kurulan bölümlerinden biri olan bölümümüz, önceleri “MUHASEBE” programı adıyla öğrenime devam ederken, 1989’dan itibaren “BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI” adını almış, 2002 yılından itibaren ise “MUHASEBE EĞİTİMİ” programı adıyla öğrenime devam ederken 2010 yılında İKMEP kapsamında yaptığı değişiklikle akademik anlamda bölüm başkanlığı hüviyetini kazanarak adı da “ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ” şeklinde değiştirilmiştir. Bölüm kapsamında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mevcut olup 1. ve 2. Öğretim olarak eğitim verilmektedir. 

  MİSYON

  Misyonumuz, muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak ara kademe elemanı yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimize muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırmaya çalışmaktır.

  VİZYON

  Vizyonumuz, sektörel değişim ve gelişimleri takip ederek okul-sanayi işbirliğini esas alan uygulama ağırlıklı güncel mesleki eğitim verilmesidir.

  İSTİHDAM OLANAKLARI

  Bölümümüz mezunları, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir bürolarında ve işletmelerin muhasebe departmanlarında muhasebe elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında kamu personeli alım sınavları ile kamu kesiminde istihdam olanakları da mevcuttur.


  Adres
  Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr