Özülkü & Özgörev


ÖZÜLKÜ

Eğitim araştırmalarında küresel ölçekte tanınan ve öğretmen yetiştirmede tercih edilen bir fakülte olmak.

ÖZGÖREV

İnsancıl ve bilimsel bir anlayışla; eğitim alanında uluslararası nitelikte araştırmalar yaparak, ülkemizin ve dünyamızın sorunlarına duyarlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı üstün bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmek.


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr