Tarihçe


1910 yılında Karesi Dârü'l Muallîmini” olarak açılan okulumuz değişik binalarda hizmet verdikten sonra Nisan 1932'de Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanlarından olan  Mustafa Necati Bey`in yatılı öğretmen okulu olarak tasarlayıp yaptırdığı binaya taşınmış ve Mustafa Necati Bey'in anısına okulun adı “Necati Bey Öğretmen Okulu” olarak değiştirilmiştir.

1944-1945 yıllarında ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla “Necati Eğitim Enstitüsü”adıyla iki yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumuna dönüştürülmüştür.

1968-1969 yılları arasında 3 yıllık statüde eğitim vermiş, 1981 yılında üç yıllık statüden çıkarılarak, 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmıştır.

20 Temmuz 1982 yılında “Necatibey Eğitim Fakültesi” adı ile Uludağ Üniversitesi bünyesine katılan fakültemiz,  11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince kurulan Balıkesir Üniversitesi çatısı altında hizmetlerini sürdürmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karara istinaden, eğitim fakültelerinde bölüm ve anabilim dalı yönünden gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde Fakültemiz Bölümlerinin isimleri değiştirilmiş ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni isimlerle öğrenci alımına başlanmıştır.


Web Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Z. Abidin MISIRLI abidin@balikesir.edu.tr