Misyon

Çağın  teknolojik  değişimlerini  yakalayarak,  ilk  kayıttan mezuniyete  kadar  geçen  sürecin  tüm  aşamalarında interaktif ortamda öğrenci ve öğrenci işleri ilişkisinin kalite ve  başarısını  belirleyip  ulusal  ve  uluslararası  düzeye taşımaktır.

Vizyon

Evrensel bilgiyi ve teknolojiyi en yüksek verimde üretip kullanarak;  çağdaş,  Atatürkçü  düşünceyi  benimseyen üretken, aydın, ulusal değerlere sahip çıkabilen ve yaratıcı düşünebilen insan yetiştirmeyi hedefleyen, örnek bir daire başkanlığı olmaktır.


Web Sorumlusu : Ali ÖZTÜRK aozturk@balikesir.edu.tr