• GENEL BİLGİLER

  Turizm ve Otel İşletmeciliği programı Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nun en köklü programlarından biridir. Yıllar içinde programımız hızla gelişmiş, bugün 4 öğretim üyesi kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımızın tümü hem sektör hemde akademik tecrübeye sahiptir. Programımız, bu özelliği ile uluslararası standartlarda eğitim vermekte olup, turizm alanında eğitim veren önlisans kurumları arasında oldukça iddialıdır. Ayrıca programımız, bugüne kadar turizm sektörüne binlerce nitelikli ara yönetici statüsünde mezun kazandırmıştır. Mezunlarımız arasında sektörde otel sahibi, acenta sahibi, genel müdür, yiyecek-içecek müdürü vs. en üst düzeylere gelmiş çok sayıda eski öğrencilerimiz bulunmaktadır.

  PROGRAM BILGILERI

  Bölümümüzün temel amacı turizm sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ara elaman mezun etmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için işletmecilik faaliyetlerini bilen nitelikli öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. mezun öğrencilerimiz turizm sektörünü etkileyen ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve ekolojik faktörler hakkında bilgi ve farkındalık sahibi de olmaktadırlar. Ayrıca meslekte problem çözebilen, yetenekli ve iyi iletişim kurabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi de amaçlamaktayız.

  Hedefimiz uluslararası standartlarda kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve deneyime sahip mezunlar vermektir. Bu hedef doğrultusunda sektörel işbirliğini geliştirmek, eğitim müfredatımızı sürekli yenilemek ve Avrupa Birliği standartlarına çıkarmayı amaçlamış bulunmaktayız.

  Öğrencilerimiz her dönem 30 AKTS'den az olmamak kaydıyla 4 dönemde toplam 120 AKTS alması koşuluyla mezun olabilmektedir. Her AKTS toplam 25-30 saat arası işyüne sahiptir. Not derecelendirmede harfli sistem uygulanmakta olup, öğrencinin mezun olabilmesi için tüm dönemlerin ortalaması en az 1.8 olması gerekmektedir. Öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması 1.8 ile 2.0 arasında olması durumunda sadece DD olan derslerden, 2.0 ve üzerinde olması durumunda ise DC olan derslerden sorumlu geçebilmektedir.

  Mezun öğrencilerimiz sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Mezunlarımızın turizm sektörünün ç;ok geniş yelpazesinde; otel işletmelerinde, acentalarda, tatil köylerinde, havayollarında, gemilerde, restaurantlarda, gıda işletmelerinde, pastanelerde ve bazı kamu kurumlarında istihdam olanakları bulabilmektedir. İrili ufaklı kendi işyerini açan çok sayıda mezunumuzda bulunmaktadır.

  Bu hedeflere ulaşabilmek için program yeterlilikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  No

  Program Çıktıları

  1

  Turizm ve otel işletmeciliği mesleğini yürütebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazanır.

  2

  Otelcilik otomasyon programlarını kullanabilir

  3

  Turizm işletmelerinde işletmecilik faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü bilir.

  4

  İletişim ve prosedürleri bilir.

  5

  Yenilikçilik ve araştırma faaliyetlerinin önemini bilir.

  6

  Nitelikli ara eleman olarak yönetici yardımcılığının sorumluluklarını bilir.

  7

  İşletme faaliyetlerini etkileyen uluslararası ve ulusal ekonomik, politik, kültürel ve ekolojik faktörlerin önemini kavrar.

  8

  Hizmet üretim ve tüketim süreçlerini bilir ve uygular.

  9

  Turizm projelerini yürütür ve idare eder.

  10

  Bireysel ve grup olarak problemleri çözebilir ve verimli çalışabilir.

   


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr