• Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirmesine ilişkin bir projedir.

  ÖYP aslında yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarının harmanlanmasıyla elde edilmiş bir model ile öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ÖYP ilave imkanlara sahip olan bir 35. madde uygulamasıdır.

  ÖYP'nin amacı lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarının, araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamaktadır.

  ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri 35. madde kapsamındakilere ek olarak eğitim süreleri boyunca proje ve seyahat ödeneğine sahip olmakta ve yurtiçi/yurtdışı kısa süreli görevlendirilebilmektedir.

  ÖYP’ye yerleşenler sıralamasında Balıkesir Üniversitesi’nin başarısı dikkat çekicidir.

   

  Koordinatör:

  Prof. Dr. Fırat ATEŞ

  Tel: 0 (266) 612 14 00 ( 1571 )

  Birim Personeli:

  Cihad BEYOĞLU (Dahili: 1571)

  Bilgisayar İşletmeni


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, ÖYP Koordinatörlüğü, Çağış Yerleşkesi Altıeylül/BALIKESİR
  Telefon
  0 (266) 612 14 00 - 1571
  Faks
  0 (266) 612 14 50
  E-Posta
  oyp


Web Sorumlusu : Cihad BEYOĞLU cihad.beyoglu@balikesir.edu.tr