• TARİHÇEMİZ :

  Pazarlama programı 1982 yılında kurulmuş ve Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınmış ve öğretim elemanlarımız  YÖK - Dünya Bankası II.Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere’de eğitim almışlardır. Yüksekokulumuzun 1994 yılında kampüs alanındaki yeni binasına taşınmasından sonra Pazarlama Programı, faaliyetlerini halen bu binada sürdürmektedir. Pazarlama programımız ülkemizdeki meslek yüksekokulları arasında seçkin yerini korumakta ve çağdaş eğitim anlayışı içinde üstün nitelikli pazarlama elemanları yetiştirmektedir.

  VİZYONUMUZ

  Küresel gelişmenin arttığı bir dünyada; mezunları dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilen, aranan, saygın bir bölüm olmaktır.

  MİSYONUMUZ

  - Çağdaş, Bireyin farklılığını ön planda tutan,

  - Uygulamada toplam kaliteyi yakalamayı hedefleyen,

  - Teori uygulama dengesini sağlama konusunda bilinçli ve dikkatli,

  - Sanayi – Meslek Yüksekokul iş birliğini yakalamış,

  - İşletmelerimize; çağdaş gelişmeleri algılayabilen ve değişim yaratabilen,

  - Girişimci ve yaratıcı; Pazarlama meslek elemanları yetiştirmektir.

  EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ, DÜŞÜNCEDE ÖZGÜR PAZARLAMA

  Programın Amacı:

  Bu programın amacı; pazarlamayı kariyerleri olarak düşünen öğrencileri bir pazarlama meslek elemanı olarak yetiştirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası örgütlerin bu alandaki iş gücü ihtiyaçlarını karşılamaktır. Örgütsel pazarlama amaçlarını gerçekleştirmek ve tüketici tatminini sağlamak sadece iyi yetişmiş pazarlama elemanları ile sağlanabilir. Günümüzün çok hızlı değişen pazar yapıları ve müşteri tercihleri dünyasında, kendini yenileyebilen ve yüksek verimliliği hedeflemiş ara elemanlar yetiştirmek büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle işletme üst kademe yöneticileri ile astları arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak eğitim ve öğretimi sağlamak gerekmektedir. İş hayatını oluşturan kamu ve özel sektör kuruluşlarının gereksinim duyduğu personelin nitelik ve yetenekleri; kurum ve işletmelerin amaçlarına, çalışma felsefe ve politikalarına, faaliyette bulundukları çevrenin koşullarına bağlıdır. Programın amacı da çağdaş pazarlama anlayışına uygun ve günümüz bilgisayar teknolojisi ile faaliyet gösteren bu işletmelere istedikleri nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmenin iç düzeni ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır.

  Bölümün Eğitim Programı:

  Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programında doğru yer, zaman ve ortamda alıcılara ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri tatmini sağlamak ana hedeftir. Bu amacı gerçekleştirmek ve meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bu bağlamda; pazarlamadan halkla ilişkilere, pazarlama mevzuatından ticari matematiğe, tüketici davranışlarından muhasebeye, bilgisayardan etkili ve güzel konuşmaya, bir işletmede ihtiyaç duyulacak temel bilgileri alan, iş ortamını iyileştirecek ve organize edecek beceri ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  Eğitim metodu olarak özgürlükçü, interaktif ve dinamik yöntemler benimsenmiştir. Eğitim planı, pazarlama sektörü de göz önünde bulundurularak her yıl gözden geçirilerek iyileştirilmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler; bir önceki derste işlenen konuların tekrarı, farklı kaynaklara dayalı sözel anlatım, görsel ve işitsel ders araçları kullanımı, neden ve niçin temeline dayalı tartışmalar ve örnek olay uygulamaları şeklinde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra; programdan mezun olabilmek için zorunlu olarak yaptıkları 30 iş günü süren staj çalışmaları ile, öğrencilerin saha çalışması yaparak pazarlama sektörünün içine bizzat girmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları kurumu kendileri bulmakla yükümlüdür.

  Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS kredilik ders almaları zorunludur.

  Öğrenciler, dönem içinde ödevler, projeler ve seminerler ile iş dünyasını tanımakta; iş dünyası ile ilgili stratejileri ve rekabet koşullarını öğrenmektedir.

  Eğitim Programı Süresince Edineceği Bilgiler

  1. İşletmecilik ve pazarlama alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.

  2. Pazarlama mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.

  3. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk alabilme.

  4. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.

  5. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.

  6. Pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumluluklarını bilme.

  7. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.

  8. Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.

  9. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.

  10. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme.

  11. İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme.

  Pazarlama Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri

  Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezun olan öğrencilerimiz işletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanları olarak iş bulabilmektedirler.

  Programın mesleki ders grubunda bulunan dersler sayesinde öğrenciler programda bulunan yoğun pazarlama derslerinin yanı sıra kendilerini ekonomi, dış ticaret, halkla ilişkiler, reklam gibi konularda da geliştirebileceklerdir. Pazarlama mezunları iş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, satış, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, pazarlama araştırması, reklamcılık alanlarında, müşteri ilişkileri  departmanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara eleman olarak iş imkânı bulabilecekleri gibi sağlık sektörü, inşaat sektörü gibi sektörlerde ve reklam ajansları, danışmanlık firmaları gibi kurumlarda da çalışabilmektedirler.

  Pazarlama Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

  Bu program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletme lisans programlarına ve İletişim Fakültelerinin Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarına Eğitim Fakültelerinin Pazarlama Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapmaya uygundur.

  Diğer Eğitime Devam Olanakları

  Pazarlama Programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans diplomalarını aldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve  İşletme bölümlerine sınavsız kayıt yaptırabilmekte veya merkezi “ Dikey Geçiş Sınavına “ girerek aldıkları puanlarla ilgili alanlardaki fakültelerde okuyarak dört yıllık fakülte diploması alabilmektedirler.  

  Ayrıca örgün ya da açık öğretim sonrası yüksek lisans yapabilirler.

   


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr