•  

   Psikoloji bölümü dört yıl (8 dönem) süren bir lisans programı olup bölüm öğrencileri, ilk iki yıl temel zorunlu dersleri; üçüncü ve dördüncü eğitim yılında ise zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri alırlar. Yoğun ilgi gören ve popülerliği giderek artan psikoloji lisans programından mezun olan öğrenciler "Psikolog" unvanı alarak Çocuk Esirgeme Kurumu, hastane, huzur evi, halk sağlığı, okul gibi resmi kurumlar yanında özel endüstri kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve araştırma kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Bunun yanında bölüm mezunları “psikolog” unvanı ile kendi özel işyerlerini açarak hizmet vermektedirler. Gerekli şartları yerine getirmiş mezun öğrenciler psikolojinin alt dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademisyen olmaktadır.

  Balıkesir Üniversitesi Psikoloji Bölümü uygulama ve kuramsal alanlarda çalışmak üzere psikolog yetiştirmeyi; üretilen psikoloji bilgisini insana dair sorunların çözümüne katkı sunmayı, alandaki yeni gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek evrensel düzeyde psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin yanı sıra; öğrencilerin eleştirel düşünme, sağlıklı karar verme, sosyal ve etik sorumluluk taşıma gibi beceriler kazanması Balıkesir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün temel hedeflerinden bazılarıdır.

  Bölümün Misyonu

  Evrensel değerler ışığında ülkemizin ve insanlığın ihtiyacı olan, üstün niteliklere haiz psikologlar yetiştirmek, eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimini insanlık yararına sunmaktır.

  Bölümün Vizyonu

  Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda bölümün mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyan psikologlar yetiştirmek; üreteceği bilgilerle çağdaş psikolojinin ilerlemesine ve insanların kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktır. 

  Bölümümüz 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 60 öğrenci alacak olup, ÖSYM' ce yayınlanacak olan tercih klavuzunda yer alacaktır.


  Adres
  Fen-Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  + 90 266 612 10 00
  Faks
  +90 266 612 12 15
  E-Posta
  fef


Web Sorumlusu :