• Resim Bölümü

  Amacı: Resim bölümünün amacı, sekiz yarıyıllık eğitim ve öğretim programı süresince öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, sanatsal bir dil ile ifade eden, zihinler yetiştirmek resim bölümünün temel gayesidir. 

  Vizyon: Uluslararası düzeyde tercih edilen, bölgesel anlamda öncü, bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır. 

  Misyon: Öğrencinin geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, evrensel düşünce ve değerlere sahip ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışabilen, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve özgür bireyler yetiştirmektir 

  Program Dili: Türkçe/İngilizce

  Program Tanımı: Resim Bölümü 4 yıllık bir öğretim vermektedir. Öğrenciler öğretim süresince, programın amacına uygun olarak, bölüm akademik kurulunca belirlenen ve yetkili kurullar tarafından onaylanan, Anasanat Dalı Dersleri, Yardımcı Sanat Dalı Dersleri, Kültür Dersleri ve Ortak Zorunlu dersleri okurlar.


  Adres
  Dumlupınar Mah. Alihikmetpaşa Cd.No:12/1 BALIKESİR
  Telefon
  (0266) 2410096-97
  Faks
  (0266) 241 24 14
  E-Posta
  gsf


Web Sorumlusu :