• Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleriyle ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacıyla 17/03/2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince kurulmuştur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi gereğince 10.02.2011 tarihinde kurullarını oluşturarak yapılanmasını tamamlayan Enstitümüzde yer alan Anabilim Dalları bu tarihten sonra program hazırlama çalışmalarına başlamıştır. 03/03/1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin" 5/c ve 6. maddeleri uyarınca Enstitümüze bağlı olan Anabilim Dalları; Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilgili anabilim dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ilgili anabilim dallarıdır.

   


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Çağış Yerleşkesi BALIKESİR
  Telefon
  0 266 6121462
  Faks
  0-266-6121009
  E-Posta
  sagbilen


Web Sorumlusu : Fatma İŞLER-Enstitü Sekreteri isler@balikesir.edu.tr