Yüksekokul Yönetim Kurulu


 

Öğr.Gör. Varol KIŞLALIOĞLU Başkan
 Öğr.Gör.Dr. Hilmi Tunahan AKKUŞ Üye
Öğr.Gör. Ruşen SEZEN KIŞLALIOĞLU         Üye
Öğr.Gör. Zeliha SÜNBÜL KOÇAK  Üye
Erol KAPLAN Raportör

Web Sorumlusu : Öğr.Gör. Varol KIŞLALIOĞLU vkislali@balikesir.edu.tr