Tarihçesi


Yüksekokul 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokul, Milli Eğitim Bakanlığına ait binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte iken 1999 yılında bir protokol ile Üniversitemize devri yapılmıştır Ayrıca Yüksekokulumuza Sındırgı Kaymakamlığı öncülüğünde tamamı Sındırgı halkının katkılarıyla 700 m2. kullanım alanı olan 8 derslik ve 4 idari odadan oluşan ek bina yapılmıştır. Yüksekokulumuza 400 m2. kullanım alanlı öğrenci kantini yap-işlet-devret modeliyle yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programına bütün finansmanı Sındırgı Belediyesi Başkanlığınıca sağlanan 220 m2. kapalı kullnaım alanlı 2 derslik 1 atelye ve 1 Öğretim elemanı odasından oluşan bina yapılarak hizmete sunulmuştur.

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Maden Programı kapatılmış, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında İşletmecilik, 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılında İşletmecilik II. Öğretim Programı açılmış ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren de Muhasebe II. Öğretim Programı, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında İthalat-İhracat Programı, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında İthalat-İhracat Programı II. Öğretim 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Turizm ve Otel İŞletmeciliği Programlarına öğrenci alınmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan karar ile MYO’larında bölüm ve program adları 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren değiştirildiğinden Muhasebe Programı “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” , İŞletme Programı “İşletme Yönetimi”, İthalat-İhracat Programı “Dış Ticaret”, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı “Ağırlama Hizetleri”, ve Ev Cihazları Teknolojisi Programı “Elektrikli Cihaz Teknolojisi” olmuştur.

Yüksekokulumuz 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Birinci ve İkinci Öğretim, İşletme Yönetimi Birinci ve İkinci Öğretim, Dış Ticaret Birinci ve İkinci Öğretim ve Ağırlama Hizmetleri Birinci ve İkinci Öğretim ile Eğitim-Öğretim hizmetlerini sürdürecektir. Yüksekokulumuzda halen açık bulunan Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programına öğrenci alınması çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.


Web Sorumlusu : Öğr.Gör.Hamza ÖZKAN hamzaozkan@balikesir.edu.tr