Yüksekokul Kurulu


Başkan : Doç. Dr. Sinan AYTEKİN ( Müdür )

Üye      : Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN  ( Mdr. Yrd. )

Üye      : Öğr. Gör. Dr. Bilge VİLLİ (Mdr. Yrd.)

Üye      : Doç. Dr. Melike GÜL ( Turizm ve Otel İşl. Böl. Baş. )

Üye      : Dr.Öğr.Üyesi Sefer UÇAK (Dış Ticaret Bölüm Baş.)

Üye      : Öğr. Gör. Elif ESENLİK ( Muh. ve Vergi Böl. Baş. )

Üye      : Öğr. Gör. Şevket CANTÜRK (Elektrik ve Enerji Böl. Baş.)

Raportör : Hayrullah ATAKCI ( Yüksekokul Sekreteri )


Web Sorumlusu : Öğr.Gör.Hamza ÖZKAN hamzaozkan@balikesir.edu.tr