• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, mezunların siyasal, sosyal ve ekonomik süreçleri ve bunların ulusal ve yerel seviyelerdeki dönüşümlerini anlamasına yardımcı olacak önemli bir sosyal bilimler disiplinidir. Bunun dışında mezunların, Türkiye ve Dünya ile ilgili konularda daha bilinçli, rasyonel ve yapıcı katılımlar sunan aktif vatandaşlar olarak hazırlanmasına özen göstermektedir. Bölüm, mezun olan bireylerin evrensel değerler perspektifinde edindikleri donanımlarıyla mesleki bilgi ve becerilerini ülkenin geleceği ve kalkınması yönünde kullanan, düşünen, sorgulayan, toplumsal problemlere duyarlı yaşamın her alanında yetkin bireyler olmasını amaçlamaktadır.

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek siyaset bilimci ve kamu yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunların, meslek uzmanlığına yönelik sınavlara girerek, kaymakamlık, gelir uzmanlığı, müfettişlik ve vergi denetmenliği gibi mesleklerde çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi diploması, kamu ve özel sektör olmak üzere çeşitli mesleklerde geçerlilik taşımaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev alabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilebilmektedir.

  Bölümümüz  2 Doç. Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1  Araştırma Görevlisi ile eğitim hayatını sürdürmektedir.


  Adres
  İİBF Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  +90.266.249 65 35 / 249 04 64
  Faks
  E-Posta
  bauiibf


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Sinem ŞAHNAGİL