• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan kanunun 15 inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı,  mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerini yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca  üst yöneticiye karşı sorumludur.

   

  LİNKLER

   

  TUİK          > SGK                > TÜBİTAK

  Sayıştay Başkanlığı

  > Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  Resmi Gazete

  MERNİS          > UYAP          > EKAP          > BİMER

  Devlet Malzeme Ofisi

  Kefalet Sandığı

  e-Mevzuat       > e-Fatura  

   

   

                                                KİK ile ilgili görsel sonucu       Yükseköğretim Kurulu

   

    


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 3. Kat Çağış Kampusü
  Telefon
  0266 612 14 00 - 08
  Faks
  0266 612 13 63
  E-Posta
  strateji


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr