MİSYON : Üniversitemiz harcama birimlerinin,  bütçe, mali mevzuat, ihale, muhasebe iç kontrol, ön mali kontrolü ile en verimli şekilde fayda-maliyet ilişkisi doğrultusunda kullanılmasını ve planlanmasını, üniversitemizin hesap verilebilirlik ilkesi gereğince kesin hesabın ve mali istatistiklerin doğru ve güvenilir biçimde  hazırlanmasını  sağlamaktır.

 
 
VİZYON: Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitemiz içerisinde bilgili, tecrübeli, işinde uzman mali mevzuata hakim, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol konusunda en iyi hizmeti sunan lider bir başkanlık olmaktır.

Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr