Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/4504
E-Posta: kztas
Akademik Bilgileri

Prof. Dr. Şenol ÇELİK

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1311
E-Posta: sencelik@hotmail.com
Akademik Bilgileri

Prof. Dr. Ahmet KOLBAŞI

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1315
E-Posta: akolbasi
Akademik Bilgileri

Prof. Dr. Zeki ÇEVİK

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1316
E-Posta: zcevik
Akademik Bilgileri

Prof. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/4507
E-Posta: ssimsir
Akademik Bilgileri

Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1320
E-Posta: zyagci

Doç. Dr. Nahide ŞİMŞİR

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1313
E-Posta: nsimsir
Akademik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakkı MERCAN

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1317
E-Posta: ihmercan
Akademik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Serdar GENÇ

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1309
E-Posta: sgenc
Akademik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap SUNAY

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1319
E-Posta: serapsunay
Akademik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÜNER

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1314
E-Posta: merveuner
Akademik Bilgileri

Öğr. Gör. Oylum BÖLÜK

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1310
E-Posta: oylumboluk
Akademik Bilgileri

Arş. Gör. Ezgi AYDOĞMUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1306
E-Posta: ezgisagdic
Akademik Bilgileri

Arş. Gör. Muhammed KARA

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Telefon: 0266-6121000/1423
E-Posta: muhammedkara
Akademik Bilgileri

Web Sorumlusu : Araş. Gör. Muhammed KARA muhammedkara@balikesir.edu.tr