• TASARIM BÖLÜMÜ

  GRAFİK TASARIM PROĞRAMI

  Misyon

  Grafik Tasarım Bölümü’nün misyonu, grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir. Ayrıca Grafik Tasarım Bölümü öğrencinin bağımsız, kendi yeteneğini öne çıkaran, becerikli, katılımcı ve atılım hamlesi yapabilen iyi bir sanatçı, tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır.

  Vizyon

  Uluslararası standartlara sahip, tercih edilen, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden örnek bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda sorunlar karşısında yılmayan bireyler yetiştirmek üzere hayal gücüne sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde kendini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencinin hem seçmiş olduğu uzmanlık alanına hem de kültürel ve eğitsel hayata özgün katkılarda bulunması hedeflenmektedir.

  PROĞRAMIN AMACI:

  Grafik Tasarım, estetik, desen, sanat tarihi, web tasarım, grafik animasyon, reklamcılıkta yazım ve tasarım, illüstrasyon konularına hâkim, grafik teknikerleri yetiştirmektir.

  Tasarım, çizim ve resim alt yapısına sahip olan, yaratıcı, yenilikçi ve kendine güvenen öğrenciler bu bölümde başarılı olabilir.

  Reklamcılık, grafik tasarım, grafik animasyon konularında yetişmiş öğrenciler kendi yaratıcılıkları ve hayal güçleri ile bilgilerini birleştirip bu günün grafik ve tasarım sektöründe oldukça başarılı olabilmekte. Şu anda kendi branşında kısa sürede önemli konumlara yükselmiş mezunlarımız piyasada çalışmaktadır.

  ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER

  1. ZORUNLU DERSLER

  YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

  2. MESLEK DERSLERİ

  Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanır.

  Seçilen meslek derslerinin, süresi, içeriği, ölçme-değerlendirme ve öğretim yöntemleri belirlenirken yeterlik tablosu, ders bilgi formları, modül bilgi formları ve işlem analizlerindeki açıklamalar esas alınır.

  3. SEÇMELİ DERSLER

  Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörsel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilir.

  BU PROĞRAMDA EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİDE ARANAN ÖZELLİKLER:

  Programa giriş başvurusunda bulunabilecek öğrenciler;

  - Meslek ya da genel lise öğrencileri,

  - Teknolojiyle ilgili gelişmelere ilgisi olan, meraklı, araştırma yapabilen, mesleği seven kişiler

  bu programda rahatça öğrenim görebilirler.

  MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN İŞ OLANAKLARI

  Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  Basım, yayım, web ve mültimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %60`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı toplamda %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’ sağlama zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

  KAZANILAN DERECE

  Program mezunları Grafik tasarımı teknikerliği unvanı almaktır.

  MEZUNİYET KOŞULLARI

  Programı başarıyla tamamlamak için kayıtlı olduğu programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 30 günlük zorunlu stajını yapmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

  ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

  Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4 yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açık öğretim programlarından da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr