• TARİHÇE

  Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında; bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yüksek öğretim yeterlikler çerevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile yüksek öğretim Kurumlarının ilgili mevzuat mlerine göre 2011-2012 akademik döneminde uygulanmaya başlamıştır. Bölüme ait Tekstil teknoloji Programı bulunmaktadır. Programda uygulanan meslek dersleri ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.Öğrencilerimiz iki (2) yıl sonunda 120 AKTS (ACTS)kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olarak düzenlenmiştir.

  VİZYON

  Değişen koşullara uyum sağlayabilen, sektör eğilimlerini önceden tahmin edebilen esnek eğitim modelleri ve programları oluşturarak iş dünyası ile işbirliğinin sürekliliğini sağlamak. 

  MİSYON

  Teknolojinin hızlı gelişimi göz önünde bulundurularak, sektörün devamlılığı için teknolojik ve yapısal gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen, üretime dönüştürebilen, sürekli değişim ve gelişime açık tekniker seviyesinde nitelikli eleman yetiştirmek.

  İSTİHDAM OLANAKLARI

  Tekstil endüstrisinde iplik, dokuma, örme, boyama, baskı, bitirme, hazır giyim işletmelerinde tekniker olarak ve ön lisans dereceleri kamu kurumlarında KPSS sınavında yeterli not almaları durumunda tekstil teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

  Kazanılan Derece

  Önlisans

  Kabul Koşulları

  Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

  Üst Kademeye Geçiş

  Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

  Mezuniyet Koşulları

  Tekstil Teknolojisi Programından mezun olup Tekstil Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü stajı tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

  Tekstil Teknolojisi Programı Eğitim Amacı

  Tekstil sektöründe rekabet, dünyada artan rekabet şartlarına bağlı olarak ülkemizde de maliyetlerin azaltılması hususundan da ziyade kalite standartlarının artırılmasına doğru bir eğilim göstermektedir. Günümüzde firmalar ayakta kalabilmek için teknolojik gelişmeleri takip ederek modern üretim anlayışını benimseyerek kalite odaklı üretim yapmak zorundadırlar. Bu anlamda tekstil sektöründe teknolojik yatırımların yanı sıra nitelikli ve eğitimli insan gücüne yatırım da giderek artmaktadır. Bölümümüzün amacı, bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere dokuma, iplik, terbiye ve hazır giyim alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Mezunlarımızı lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, kalite bilincine sahip, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleri olarak yetiştirmek esas gayemizi oluşturmaktadır.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr