Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, 1438 Sayılı Kanuna göre 1975 yılında Bursa İktisadi ve İdari Bilimler Akademisine bağlı olarak Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar İşletmecilik ve Turizm bölümlerinde öğretim yapılmıştır. 2547 Sayılı kanun ile yüksekokul, ad ve statü değiştirmiş, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime devam etmiştir. Yüksekokul 1992 yılında çıkan 3837 sayılı kanunla kurulan Balıkesir Üniversitesine bağlanmış ve Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adını almıştır. Daha sonra 25 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan 2013/4459 sayılı kararla yüksekokul kapatılarak, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi kurulmuştur.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, turizm alanında 40 yıllık parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de turizm eğitim ve öğretimi ile özdeşleşmiştir. Fakülte, Türkiye'de turizm işletmeciliğinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, ulusal ve uluslararası ortamda öğrencilerini rakipleriyle yarışacak şekilde yetiştiren bir kurumdur. Bir devlet üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Fakülte, 7000’i aşan mezunuyla turizm sektörünün en dinamik kurumlarından biridir.

Fakülte Akademik Kadrosu: 
4 Profesör Doktor
9 Doçent Doktor
6 Yardımcı Doçent Doktor
14 Araştırma Görevlisi

Eğitim Programları
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, lisans düzeyinde eğitim veren dört yıllık fakülte statüsündedir. Fakültede 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği programında eğitim-öğretim yapılmıştır. 2013 yılına gelindiğinde yüksekokul, fakülte haline dönüştürülmüştür. Fakülte bünyesinde Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, eğitim-öğretime devam etmektedir. Bünyesinde Rekreasyon Yönetimi bölümünü de barındıran fakültenin, önümüzdeki yıllarda bu bölüme öğrenci kabul etmesi planlanmaktadır.

Öğrencilere ilk yarıyıldan itibaren yoğun bir mesleki yabancı dil programı uygulanmakta ve aynı zamanda öğrencilerin ikinci yabancı dil dersi alması ilk yarıyıldan itibaren zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında, öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren seçmeli olarak ikinci yabancı dil Rusça veya Almanca dersini tercih edebilmektedir. Fakülte bünyesinde Turizm İşletmeciliği ve Turist Rehberliği bölümü hem örgün hem ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime devam etmektedir Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ise örgün öğretime öğrenci kabul etmektedir. 

Balıkesir Üniversitesi diploma eki ile erasmus öğrenim hareketliliği programı çerçevesinde Avrupa’nın çeşitli ülkelerine eğitim-öğretim amaçlı öğrenci hareketliliği programları uygulamaktadır. Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde mesleki turizm eğitimi alan öğrencilerin yeterlilikleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

Bunun yanı sıra Mevlana Değişim Programları ile yurtdışında turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmaları ile hareketlilik ve uluslararasılaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Farabi Değişim Programları ile turizm alanında eğitim veren diğer ulusal yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına aktif katılım sağlanmakta ve özellikle öğrencilerin diğer turizm okullarında eğitim almaları ve böylelikle farklı kurumların uygulamalarından faydalandırmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 

Çeşitli akreditasyon ve eğitim kurumları ile işbirliği halinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlenmekte, bazı derslerde turizm sektörüne yönelik paket programlara ilişkin eğitimler verilmekte ve ilgili kuruluşlar başarılı öğrencileri sertifika ile ödüllendirmektedir. Sejour (Incoming Acenta Otomasyonu), Yolcu Satış Temel Kursu, Amadeus, Galileo gibi bilet satış programı eğitimleri, Fidelio, Electra gibi önbüro paket programlarına ilişkin eğitimler verilmekte ve sertifikasyon sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında lisans mezunları turizm alanında eğitimlerine devam edebilmekte, yüksek lisans ve doktora programları ile akademik olarak kendilerini yetiştirebilmektedirler.

* Bölümlerin Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.


Uygulama Birimleri
Bilgisayar Laboratuvarı: Fakülte, bünyesinde iki adet bilgisayar laboratuvarı barındırmaktadır. Turizm İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar programlarının öğretildiği ve uygulamanın yapıldığı bir laboratuvarın yanında öğrencilerin kullanımına sürekli açık tutulan ayrı bir laboratuvar hizmet vermektedir. Fakülte içerisinde öğrencilerin kendi kişisel bilgisayarları ile bağlantı kurabilecekleri 150 mbps hızında internet hizmeti sunulmakta olup kablosuz ağlarla da öğrenciler internet hizmetinden sınırsız ve ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 

Yabancı Dil Laboratuvarı: Fakülte içerisinde özellikle yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş derslikler mevcuttur. Dersliklere kurulmuş özel ses sistemleri ve donanımlarıyla etkin bir dil öğretimi hedeflenmektedir. 

Servis-Bar Laboratuvarı: Fakültede öğrencilere servis ve yiyecek içecek yönetimi derslerinde uygulama yaptırmak üzere 40 kişilik bir laboratuvar bulunmaktadır. 

Konaklama Uygulama Laboratuvarı: Kat hizmetleri uygulama derslerinde kullanılmak üzere konaklama işletmeleri standartlarında dizayn edilmiş biri tek kişilik diğeri iki kişilik oda şeklinde iki adet “Konaklama Uygulama Laboratuvarı” mevcuttur.

Konferans Salonu: Fakülte bünyesinde bir takım konferans, bienal ve eğitim toplantılarında kullanılmak üzere, gerekli ses ve ışık düzeniyle donatılmış, internet bağlantısı ve projeksiyon olanaklarına sahip, 200 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

Kütüphane
Fakültede turizm işletmeciliği ile ilgili oldukça zengin bir kütüphane vardır. Turizmle ilgili çeşitli yerli süreli yayınların yanında bazı yabancı süreli yayınlar da mevcuttur. Ayrıca, işletme ve iktisat ile ilgili temel kitaplarla birlikte, Fakülte kütüphanesinde toplam 7 bin adet kitap ve 68 çeşit dergi bulunmaktadır. Üniversitenin bağlı olduğu elektronik kütüphane olanakları çerçevesinde, birçok veri tabanına ulaşılabilmekte, öğrencilerin ve diğer araştırmacıları veri tabanları sayesinde yüzlerce süreli yayına ücretsiz ulaşmaları sağlanabilmektedir.


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Cemali BUZLUKÇU cemalibuzlukcu@balikesir.edu.tr