Misyon & Vizyon


DIŞ İLİŞKİLER

- Sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek

- Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin uluslararası değişim hareketliliklerini koordine etmek

- Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin sayısını artırmak

- Uluslararası öğrenci temin stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması

- Üniversitemizin uluslararası proje ve programlardan faydalanmasına katkı ve destek sağlamak

- Bologna süreci ilkelerinin üniversitemizde uygulanmasını teşvik etmek

- Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, değişim programları anlaşmaları, ortak diploma - programları ve konsorsiyumlar ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve gerçekleştirmek

- Balıkesir şehri ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artıracak faaliyetlerde bulunmak

İşbirliği içinde olduğumuz uluslararası kuruluşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik faaliyet ve aktivitelere katılım sağlamak

- Uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen şartlara uyum sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak

- Sosyal ve kültürel aktiviteler aracılığıyla değişim programlarının tanınırlığını artırmak

- Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak çalışmak

 

MEVLANA

- Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ile AB üye ülkeleri dışındaki ülkelerde bulunan ve YÖK tarafından tanınırlığı olan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi hareketliliklerini koordine etmek

- Eğitim, kültürel değişim ve birleşmeye olanak verecek global bir platformda yer almak

 

FARABİ

- Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasındaki etkileşimi arttırmaya yönelik olarak öğrenci değişimi hareketliliğini teşvik etmek

- Yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarının genişlemesine katkıda bulunmak


Web Sorumlusu :