•  Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

      Küreselleşme sürecinde sayısız alanda gözlemlenen hızlı değişimler işletme yöneticiliğine yönelik yaklaşımları da kökünden değiştirmeye adaydır. Yeni yaklaşımlara yönelik ihtiyaç gelişmekte olan bölge ve şehirlerde daha belirgin şekillerde gözlemlenmektedir. İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet edebilmeleri, küresel bakış açısını benimseyebilmiş profesyonel bir anlayışa sahip yönetim ve işgücü ile idare edilebilmelerine bağlıdır. Günümüz dünyasında, yerel ve küresel bazda değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilecek ve esnek politikalar üretip uluslararası rekabette söz sahibi olabilecek orta ve üst düzey yöneticiler ile genç girişimcilerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de günden güne dış ticaret hacminin gelişmesi ile birlikte gelişen rekabet ortamında önem kazanan uluslararası ticaret ve lojistik konularında verilecek eğitimle, özelikle özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığını kapatacak ve araştırma yapabilecek insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitiren öğrenciler, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük ve gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra; iktisat fakültesi, işletme fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler.


  Adres
  İİBF Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir
  Telefon
  +90.266.249 65 35 / 249 04 64
  Faks
  +90 266 249 34 14
  E-Posta
  bauiibf


Web Sorumlusu : Arş. Gör. Güven DEMİRDAŞ guven.demirdas@balikesir.edu.tr