Yönetim Kadrosu


Dekan                      :    Prof. Dr. Ziya İLHAN

Dekan Yardımcıları :    Prof. Dr. Musa KARAMAN 

                                     Dr.Öğr. Üyesi Muharrem EROL     

Fakülte Sekreteri    :   Orhan DURAK


Web Sorumlusu : Orhan DURAK odurak@balikesir.edu.tr