YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Dilek TÜFEKÇİ CAN     YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Prof.Dr. Dilek İNAN                          YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç.Dr.Demet GİRGİN                     YÜKSEKOKUL YÖNETİMKURULU ÜYESİ

Doç.Dr.Gülcan ÇETİN                       YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Öğr.Gör. Ahmet KÜÇÜKTEKELİ          YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Öğr.Gör.  Yıldız KIRIMLI                    YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Serap KALINOĞLU                           RAPORTÖR

  


Web Sorumlusu :