Misyon

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için; fiziki yapılaşmayı, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirecek çağdaş tesisler yaratmak.

Vizyon

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, tüm birimlerin ihtiyacı olan çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Üniversitemizi dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmek için zoru başarmak, imkânsızı zora dönüştürmektir.


Web Sorumlusu :