• TARİHÇE

  Yönetim ve Organizasyon bölümü,  Balıkesir Meslek yüksekokulunun 16 bölümünden birisi  olarak 2002 yılında kurulmuştur. Bölümdeki tek program olan   İşletme Yönetimi  programı ise,  yüksek okulun kurulduğu 1976’ dan bu yana, önce İktisadi ve idari programlar bölümünde2002 yılından  sonra da yönetim ve organizasyon bölümünde normal öğretim ve ikinci öğretim olarak faaliyet gösteren, en eski programlardan birisidir. Bu gün 1 profesör 1 yardımcı doçent olmak üzere 2 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere 4 öğretim elamanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımızın tümü hem sektörel hem akademik tecrübeye sahiptir.

  MİSYON

  Öğrencilere, iş yaşamında girişimci ve nitelikli işgören olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları,  kendini sürekli yenileyebilme bilincini ve ön lisans düzeyinde üniversite kültürünü kazandırmaktır.

  VİZYON

  İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve sorumlulukları edinmede tercih edilen seçkin bir bölüm olmaktır.

  EĞİTİM ve İSTİHDAM OLANAKLARI

  Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanarak işletme yönetimi hizmetleri programından öğrenci kabul eden lisans programlarına devam edebilir. Ayrıca işletme yönetimi programını bitiren öğrenciler Eğitim Fakültesinin İşletme bölümlerine sınavsız dikey geçiş yaparak lisans derecesi alabilme olanağına da sahiptirler.

  İşletme yönetimi programı mezunları,  kamu kuruluşlarında ve işletmelerdeki pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, satın alma, vb. alanlarda iş bulabilmektedir.  Ayrıca muhasebe, pazarlama, iletişim, sigortacılık, vb. alanlarda işletme kurarak, yeni istihdam olanakları yaratmaya katkı yapabilmektedirler.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr