•  Hizmet sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğrenim programıdır. Hizmet sektörünün Yiyecek-İçecek, Önbüro, Kat Hizmetleri bölümlerinde fiilen çalışabilecek, gerektiğinde bölüm yöneticiliği görevini üstlenmeye aday, bilgi, beceri ve davranışa sahip elemanlar yetiştirmek bu programın amacıdır.Bu amaca yönelik olarak; I. sınıfta teorik ve uygulamalı olarak hizmet işletmelerindeki departmanları ve işleyişini tanımaya yönelik mesleki dersler verilmektedir. Muhasebe, Önbüro Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Üretimi-Yönetimi ve Servisi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Kongre ve Fuar Yönetimi, Bilgisayar, İletişim, Turizm Pazarlaması, Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer mesleki derslerinin yanında; III. ve IV. yarıyıldan itibaren öğrencilerin ilgileri ve becerileri doğrultusunda tercih yapabilmeleri için farklı anlarında seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca; II. yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu staj sektörde yapılmaktadır.Mezunlar Turizm Meslek Elemanı unvanını kazanarak turistik otellerde müşterilerin ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılamada turizm işletmecisine yardımcı olurlar. Mezunların çoğu, turizm sektöründe kendi işlerini kurmakta ya da büyük turistik işletmelerde görevlerini sürdürmektedirler.Amacı; turizm sektörünün ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmek ve en yüksek standartta eğitim vererek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır.onaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek-İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkanı,Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkanı,Seyahat acentalarında tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkanı,Rekreasyon İşletmelerinde, müdürlük ve satış elemanı vb. iş imkanları,Turizm Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev ve kamuya ait turistik tesislerde de iş imkanları,Dikey Ve Yatay Geçiş İmkanları; Bu programın başarı ile bitirenler , doğrudan Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesinin İktisat-İşletme lisans programlarına veya ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı'nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. . Konaklama İşletmeciliği . Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği . Konaklama ve Turizm İşletmeciliği . Turist Rehberliği . Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik . Turizm ve Otel İşletmeciliği . Turizm ve Rehberlik .Turizm ve Otelcilik .Turizm İşletmeciliği

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Öğr. Gör Hayri TAŞKIR hayritaskir@balikesir.edu.tr