•  

    Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Musebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencileri; ticaret, endüstri ve hizmet sektörü işletmelerinde çalışmak üzere “Muhasebe Meslek Elemanı” olarak yetişmektedirler. Bu programda, iki yıllık eğitim süresince, Muhasebe konularında güçlü bir temele sahip, Tek Düzen Hesap Planı ve Türk Vergi Sistemi konularında bilgili, Muhasebe ve Finans konularında bilgisayar uygulamalarını yakından tanıyan elemanlar yetiştirilmektedir. Muhasebe Programından mezun olan öğrencilerin bir çoğu piyasada kolaylıkla ve tatminkar ücretlerle iş bulmaktadırlar. Mezunlar, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Program mezunları 13.06.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası tarafından yapılan “staja başlama değerlendirmesi”nden en az 60 puan alanlar dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa “Serbest Muhasebeci” unvanını ve ruhsatını almaktadırlar.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr