• Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı öğrencileri; kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilecek, ülkemizin değişen koşullarına ayak uydurabilecek, işletmelerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözüm üretebilecek, mesleki etik değerlere sahip elemanlar olarak yetişmektedirler. İşletme Programı mezunları; Alanı ile ilgili temel kavramları bilirler, Ticari hayatta iş yapan işletmelerin özelliklerini bilirler, İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarının bilincindedirler ve işletmeyi ilgilendiren hukuki mevzuatı takip edebilirler, Yönetici yardımcısı olarak işin sevk ve idaresinde sorumluluk yüklenebilirler, Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını kullanabilirler ve yazışmalarda bilgisayar operatörlüğü yapabilirler, Ticari hayatta kullanılan defter ve belgeleri kanunlarda belirtilen usul ve esaslara göre işleyebilirler, İnsan kaynakları yönetimi konusunda temel kavramları bilirler ve uygulayabilirler, Alternatif yatırım araçlarını bilirler ve bu konularda tepe yönetime yardımcı olabilirler. İşletme Programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Program mezunları 13.06.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası tarafından yapılan “staja başlama değerlendirmesi”nden en az 60 puan alanlar dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa “Serbest Muhasebeci” unvanını ve ruhsatını almaktadırlar.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr