• savastepemyo_isl_resim 

  Balıkesir Üniversitesi Savaştepe Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü öğrencileri; kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilecek, ülkemizin değişen koşullarına ayak uydurabilecek, işletmelerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözüm üretebilecek, mesleki etik değerlere sahip elemanlar olarak yetişmektedirler.

  İşletme Yönetimi Bölümü mezunları; Alanı ile ilgili temel kavramları bilirler, Ticari hayatta iş yapan işletmelerin özelliklerini bilirler, İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarının bilincindedirler ve işletmeyi ilgilendiren hukuki mevzuatı takip edebilirler, Yönetici yardımcısı olarak işin sevk ve idaresinde sorumluluk yüklenebilirler, Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını kullanabilirler ve yazışmalarda bilgisayar operatörlüğü yapabilirler, Ticari hayatta kullanılan defter ve belgeleri kanunlarda belirtilen usul ve esaslara göre işleyebilirler, İnsan kaynakları yönetimi konusunda temel kavramları bilirler ve uygulayabilirler, Alternatif yatırım araçlarını bilirler ve bu konularda tepe yönetime yardımcı olabilirler.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Prof.Dr. Hülya GÜR hgur@balikesir.edu.tr