• ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TANITIM BİLGİLERİ

  PROGRAMIN FİZİKİ ALT YAPISI

  Arçelik AŞ ile Balıkesir Üniversitesi; Üniversite Sanayi iş birliği protokolü çerçevesinde kurulan laboratuarda, soğutucular, yıkayıcılar, küçük ev aletleri, ısıtıcı ve pişiriciler, evlerimizde kullanılan her türlü elektrikli ev cihazı bulunmakta olup, ayrıca bu cihazların arızasını gidermek için alet ve ekipmanlar mevcuttur. Bu cihazların yapısı, çalışması üzerinde bulunan komponentler ile ilgili ölçümler ve sağlamlık kontrolleri yapılmaktadır. Ev cihazlarında genel arıza arama ve giderilmesi konularındaki çalışmalar eğitim setleri üzerinden verilmektedir. Belirli periyotlarda laboratuar cihazlarımız, yeni teknolojiye uyumlu cihazlar ile ARÇELİK A.Ş tarafından desteklenmektedir. Ayrıca özel sektör tarafından işletme stajları ve teknik geziler konusunda da destek verilmektedir.

  PROGRAMIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ

  Ev Cihazları Programını tercih edecek öğrenciler, Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik bölümlerinden mezuniyet notları referans alınarak sınavsız geçişle kontenjan dâhilinde öğrenci alınabildiği gibi Anadolu liseleri ve farklı bölümlerden yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile kontenjan dâhilinde puan sıralamasına göre öğrenci alınmaktadır. Eğitim öğretim süreci içerisinde; öğrencilere mezun olduktan sonra hangi iş dallarında çalışabilecekleri, anlatılmaktadır. Sektörün ihtiyacı için mezunların hangi kademede çalışacakları ve statüleri belirtilerek öğrencilere meslek, unvan, yetki ve sorumluluklarının tanımları verilmektedir. Program bünyesinde meslek ve meslek elemanları tanımına uygun olarak görev analizleri yapılarak mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler belirlenmiş, meslek elemanlarına kazandırılması ön görülen bilgi ve becerilere uygun eğitim programı geliştirilmiştir. Uygulanan eğitim planı sürekli gözden geçirilmekte ve öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılması ve iş hayatına uyumun sağlanması için gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Eğitimde öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma hayatında başarılı olmaları için, öncelikle genel dersler, sonra meslek derslerine geçiş yapılarak teorik ve uygulamalı şeklinde mesleki dersler verilmektedir. Ders isim ve içerikleri okul wep sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Avrupa birliğine uyum çerçevesinde IKMEP kapsamında 2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren ders plan ve programları yenilenmiş olup, gelişen teknolojiye paralel yeni ders ilave ve çıkartmalar zaman içerisinde yapılmaktadır.

  Programda öğrencilere girişimciliklerinin artırılması için, kendi işyerlerini kurmak istediklerinde yapmaları gerekenler, bir iş yerinin nasıl kurulduğu, iş yeri kurarken ya da işletirken karşılaşabilecek sorunlar, alınması gereken önlemler gibi bilgilerin de verilmesi amaçlanmıştır. Derslerde verilen projeler ile öğrencilerin araştırma yönlerinin artırılması, rapor hazırlama tekniklerini öğrenmesi, sunum yeteneklerinin artırılması ve kendilerini ifade edebilmeleri amaçlanmıştır.

  Ev Cihazları programını tamamlayan öğrenciler, “Ev Cihazları Teknikeri” unvanıyla başta Arçelik, Vestel, Bosh gibi her türlü elektrikli cihaz üretiminin yapıldığı işletmelerde ve Teknik servislerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca Başarılı öğrenciler Dikey Geçiş Sınavlarıyla yeterli puanı aldıklarında uygun bölümlerde Lisans tamamlayabilmektedirler. Sınavsız geçişle Açık öğretimin İşletme ve İktisat bölümlerinin birinde lisans tamamlayabilmektedirler. Mezunların bir kısmı Kamu personeli seçme sınavında yeterli puan almaları takdirde Kamuda Elektrikli Cihaz Teknikeri unvanıyla çalışabilmektedirler.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Serkan YEŞİLIRMAK syesilirmak@hotmail.com