• ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ

   

  Tanım
  Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

  Görevler
  * Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
  * Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
  * Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden
  ve katkı maddelerinden örnekler alır.
  * Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz
  yapar.
  * Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
  * İstatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve yorumlanmasında yardımcı olur.
  * Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin
  bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.
  * Çalıştığı işletmelerde üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.
  * Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme
  işleminin düzenliliğini kontrol eder.
  * Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin
  sağlanmasında rol oynar.
  * Saatteki üretim gücü 60 KW’a kadar olan işletmelerde imza yetkisine sahiptir.
  * İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, TSE vb.) bilir ve yapılan
  işlemlerde bu mevzuat esas alır.

  Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
  * Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,
  * Laboratuvar malzemeleri,
  * Kimyasal maddeler,
  * Bilgisayar,
  * Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler,


  Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
  Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;
  Türkiye İş Kurumu
  * Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
  * İlgili yönergeleri izleyebilen,
  * Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
  * Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
  * Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,
  * Dikkatli ve sorumluluk sahibi
  kimseler olmaları gerekir.


  Calışma Ortamı ve Koşulları
  Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri; zeytin ve zeytinyağı üreten fabrika ve atölyelerde, zeytin bahçelerinde ve laboratuvarlarda görev yapar. Laboratuvar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcak-soğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Serkan YEŞİLIRMAK syesilirmak@hotmail.com