• Ebelik lisans bölümüne öğrenciler, T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla yerleştirilirler ve dört yıllık eğitim sonunda lisans diplomasına sahip olurlar. Ebelik lisans programını bitiren mezunlar, sağlık evleri, aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezun ebeler, üniversitelerde açılan uygun programlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Ebelik; ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu kuramsal ve uygulamalı bir eğitim ile donatılmış bir sağlık disiplinidir. Ebelik programının amacı; toplum içinde hizmet verebilecek, ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürütebilecek, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım verebilecek, koruyucu ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kurumlarında ebelik hizmeti sunabilecek nitelikte bilgi ve beceriye sahip, mesleğin etik ilkelerine bağlı, liderlik özelliklerini kullanabilen, araştırıcı, sorgulayan, kendisini sürekli olarak geliştiren nitelikte ''ebe'' yetiştirmektir.

   

  Bölüm Başkanı:Dr.Öğr.Üyesi Selda YÖRÜK   

  Elektronik Posta: syoruk@balikesir.edu.tr 

  Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr.Öğr.Üyesi Sevde AKSU    

  Elektronik Posta: sevdeaksu@balikesir.edu.tr

  Bölüm Sekreteri: Rıdvan DERELİ

  Elektronik Posta: ridvandereli@balikesir.edu.tr

                                        EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞETİM ELEMANLARI

  ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ E-POSTA
  Selda YÖRÜK Dr.Öğr.Üyesi 309 syoruk@balikesir.edu.tr
  Sevde ÇUBUKÇU AKSU Dr. Öğr.Üyesi 302 sevde.c@balikesir.edu.tr
  Pelin PALAS KARACA Dr.Öğr.Üyesi 302 pelinpalas@hotmail.com
  Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN Öğr.Gör.Dr. 323-324  
  Türkan ÇALIŞKAN Öğr.Gör. 303 turkanc@balikesir.edu.tr
  Elif ERKANLI Öğr.Gör. 307 erkanli@balikesir.edu.tr
  Nuriye KARADAĞ Öğr.Gör. 311 nkaradag@balikesir.edu.tr
  Hülya TÜRKMEN Öğr.Gör.Dr. 316 hulyayurter@hotmail.com

   

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr