• Hemşirelik lisans bölümüne öğrenciler, T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla yerleştirilirler ve dört yıllık eğitim sonunda lisans diplomasına sahip olurlar. Hemşirelik lisans programını bitiren mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği, özel ya da kamuya ait her ortamda hemşire ve yönetici hemşire olarak çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca Akademik kariyer yapmak isteyen mezun hemşireler, üniversitelerde açılan uygun programlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. Hemşirelik eğitimi ile hedeflenen; • Sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürme rollerini üstlenen, birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayabilen, •Kaliteli hemşirelik bakımını uygulayan ve bunu yaparken de öncelikleri belirleyebilen, eleştirel düşünme sürecini kullanan ve bütüncül hemşirelik bakımını uygulayabilen, kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayabilen, yürütebilen, bakım verici rolünü sürdürürken hemşirelik sürecinin veri toplama, hemşirelik tanısı koyma, planlama, uygulama ve verilen bakımın sonuçlarını değerlendirme aşamalarını uygulayabilen, insanı tanıyan ve empati kurabilen, • Kişilerarası ilişkilerde ekip, hasta ve aile ile işbirliğini yürütebilen, yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu üstlenen, mesleğin gelişimine katkıda bulunabilmek için, değişim yaratabilme, iyi bir lider olabilme davranışını gösterebilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri temel alacak profesyonel düzeyde hemşireler yetiştirmektir.

   

  Bölüm Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Özlem TEKİR              

  Elektronik Posta: otekir@balikesir.edu.tr

  Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör.Serap KAYNAK     

  Elektronik Posta: serapkaynak@balikesir.edu.tr

  Bölüm Sekreteri:  Rıdvan DERELİ

  Elektronik Posta: ridvandereli@balikesir.edu.tr

                                             HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

  ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ E-POSTA
  Sibel ERGÜN Dr.Öğr.Üyesi 330  
  Özlem TEKİR Dr.Öğr.Üyesi 319 ozlemtekir_10@hotmail.com
  Sibel KARACA SİVRİKAYA Doç.Dr. 326 skaracakaya@balikesir.edu.tr
  Celalettin ÇEVİK Dr.Öğr.Üyesi 308 celalettincevik@balikesir.edu.tr
  Semihat TÜRKER Öğr. Gör. 304 sturker@balikesir.edu.tr
  Özcan ÖZENÇ Öğr. Gör. 321 ozenc@balikesir.edu.tr
  Öznur YAŞAR Öğr. Gör. 329 yasar.oznur@balikesir.edu.tr
  Serap KAYNAK Öğr. Gör. 327 serapkaynak@balikesir.edu.tr
  Ayşe KARADAŞ Öğr. Gör. Dr. 323-324  aysegulserkaradas@gmail.com

   

      

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Emrah KANDEMİR emrahkandemir@balikesir.edu.tr