• Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.02.2012 tarih ve 5765 sayılı kararıyla açılmış olup, henüz öğrenci alımı gerçekleşmemiştir. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak, “Beslenme ve Diyetetik” alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olanlara ‘Diyetisyen’ unvanı verilmektedir. Diyetisyenler; uluslararası meslek sınıflamasında sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Çağın en önemli sağlık sorunu olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve pek çok hastalıkla mücadelede diyetisyenlere büyük iş düşmektedir. Diyetisyenler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında ve hemen hemen her biriminde görev alabilmektedirler. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, sporcu sağlığı merkezlerinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda-ilaç sanayinde, görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alırlar. 

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu : Celalettin ÇEVİK - Sevinç BİLEN (celalettincevik@balikesir.edu.tr - sbilen@balikesir.edu.tr)