• Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2008-2009 eğitim-öğretim yılında örgün öğretime alınan 30 öğrencisiyle faaliyete geçmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretimi açılan ve öğrenci kontenjanı 40 olarak revize edilen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nün amacı, orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere öğrencilerin çağdaş bir eğitimle, mesleki bilgi ve beceri ile donatılarak turizm sektörüne hazırlanmasıdır. Mezunların, Turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak iyi donanımlı girişimci ve yöneticiler olarak yetiştirilmesi esastır. 

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde iktisat, işletme ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka yoğun bir yabancı dil programı ve alan dersleri okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır. 

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde öğrenim görmek isteyenlerin iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı bireyler olmaları gerekir. 

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünü bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. “Turizmci” meslek unvanı ile mezun olacak öğrenciler, turizm sektöründeki işletmelerde görev alabileceklerdir.

  AKADEMİK PERSONEL

  Doç.Dr. M. Oğuzhan İLBAN

  Doç. Dr. İsmet KAYA

  Dr. Öğr. Üy. Sabriye ÇELİK UĞUZ

  Dr. Öğr. Üy. Muammer BEZİRGAN

  Öğr. Gör. Nihat PEKBAY

  Araş. Gör. Mehmet Tahsin LİCELİ

   

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Hasan Hüseyin YILDIRIM hhyildirim@balikesir.edu.tr