• Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümüyle eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünün temel amacı, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip orta ve üst düzey nitelikli bireyler yetiştirerek turizm endüstrisine ve sektörün gelişmesine katkıda bulunacak mezunlar vermektir. Eğitim süresi dört yıl olan bölümümüzde, yüksekokulumuzun sahip olduğu güçlü akademik kadro ile teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulama Oteli'nde staj yapma olanağı bulmakta ve bu sayede alınan teorik ve uygulamalı eğitimi iş hayatında uygulayabilme fırsatına sahip olmaktadır. Böylece öğrencilerimiz sektöre daha hızlı uyum sağlayabilecek düzeyde mezun olmaktadırlar. 

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen, başkalarını ikna edebilen, güleryüzlü, temizliğe önem veren, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı, sorumluluk duygusuna sahip, yaratıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. 

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü mezunlarına "Lisans Diploması" verilir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunlarına "Turizm İşletmecisi" ünvanı verilir. Turizm işletmecileri otel, motel ve diğer konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca sermaye sahipleri bu alanda kendi işlerini kurabilmektedirler.

   

  AKADEMİK PERSONEL

  Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN

  Doç. Dr. İsmet KAya

  Dr. Öğretim Üyesi Muammer Bezirgan

  Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ

  Öğr. Gör. Kaya Nihat PEKBAY

  Arş. Gör. Mehmet Tahsin LİCELİ

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr