• İş yaşamı teknolojik gelişmelerle birlikte köklü bir şekilde değişmekte; bu teknolojik gelişmelere koşut olarak para ve finans piyasaları hemen hemen bütün iş dallarının evriminde ana katalizör işlevini üstlenmektedir. Bankacılık ve finans sektörü, bütün dünyada ve ülkemizde hâlihazırda var olan önemini her geçen gün daha çok pekiştirmekte ve bu alanda yetişmiş uzman işgücüne gereksinim artmaktadır. Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur.

  Bankacılık ve Finans bölümünde matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka yoğun bir yabancı dil programı, kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

  Bankacılık ve Finans bölümünde öğrenim görmek isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı bireyler olmaları gerekir.

  Bankacılık ve Finans bölümünü bitirenlere "Lisans Diploması" verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda dealer, broker gibi unvanlarla görev alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların çeşitli işlemlerini yürütürler. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, açılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda "Denetçi", "Uzman" ve "Müfettiş" unvanı ile istihdam fırsatı bulabilmektedirler.

  AKADEMİK PERSONEL

  Dr. Öğr. Üy. Hasan Hüseyin YILDIRIM

  Dr. Öğr. Üy. Sevgi SEZER

  Öğr.Gör. Ayşegül YILDIRIM

  Adres
  Telefon
  Faks
  E-Posta


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr