• Bu bölümde yer alan anabilim dalları, İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet ‘i ve bu ana kaynaklar çerçevesinde inanç, ibadet, hukuk ve ahlak alanlarına dair mevcut İslâm ilim ve kültür mirasını akademik bir anlayışla ele alır. Çağımızın gelişen bilgi teknolojilerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

    Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı anabilim dallarından oluşmaktadır.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :