• Din olgusunu  felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din - kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını ele alır. Felsefi düşüncenin gelişimi, doğru düşünme yöntem ve kuralları, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yeri  de bu bölümün diğer konularıdır.

    Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde İslam Felsefesi ve Din Bilimleri olmak üzere iki anabilim dalı yer almaktadır. İslam Felsefesi Anabilim Dalında "İslâm Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık" bilim dalları; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise " Din Sosyolojisi , Din Psikolojisi,  Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Din Felsefesi " bilim dalları bulunmaktadır.

    Adres
    Telefon
    Faks
    E-Posta


Web Sorumlusu :